1 op 3 Belgen gestresseerd door digitale overdosis

Maar ook onder digitaal weinig of niet actieven heeft 1/5de digistress

De digitale sneltrein gaat hard, erg hard want 1 op 5 Belgen loopt online verloren en 1 op 3 wordt overspoeld door de constante toevloed van digitale informatie. En dit veroorzaakt digistress. Dat blijkt uit onderzoek* in opdracht van de Gezinsbond en OKRA. Er is nood aan een sterkere bewustwording en aanpak van de druk die gepaard gaat met de onstuitbare digitalisering. Naar aanleiding van E-mailloze vrijdag op 24 november kan zowel wie weinig als veel online actief is zijn digistressgehalte meten met de Digistress Test.

De helft van de online actieve Belgen zegt dat hun e-mails en sociale media bekijken het eerste en laatste is dat ze elke dag doen. 1 op 3 ondervraagden geeft zelf toe dat ze te actief zijn op sociale media. Bij jongeren is dat zelfs meer dan de helft.

Verder heeft meer dan een kwart van de ondervraagden naar eigen zeggen stress door het constante e-mailverkeer, vooral op het werk. Ruim 1 op de 2 actieve Belgen vindt daarom dat er een wet moet komen die hen het recht geeft om e-mails na de werkuren niet meer te lezen en te beantwoorden.

Ook tekort aan digitale vaardigheden stresseert
1 op 5 Belgen voelt zich digitaal hulpeloos en gestresseerd door gebrek aan vaardigheden en de toenemende druk om zaken met overheden, bedrijven of in hun sociale context online af te handelen. Dit treft vooral de 55-plussers en lager geschoolden: 24% van de 55-plussers en 25% van de laaggeschoolden is gestresseerd als ze iets online moeten in orde brengen. Bij jongeren onder de 34 en hooggeschoolden is dat respectievelijk slechts 16% en 13%.  

Bovendien vindt 1 op 3 ondervraagden dat de technologische evoluties op het werk te snel gaan en vreest zelfs 1 op 10 voor zijn job door niet of onvoldoende mee te kunnen met de snelle digitalisering.  

Meer dan de helft van alle Belgen vindt dat bedrijven, instellingen en overheden hen dwingen om digitaal actief te zijn. Vooral 55-plussers hebben er last van: 57% van de 55-plussers vs. 45% bij jongeren onder de 34. Bovendien geeft liefst een derde van de Belgen aan dat bedrijven, instellingen en overheden hen te weinig vrije keuze laten over de manier waarop deze met hen communiceren of hoe ze documenten en facturen het liefst willen ontvangen. 1 op 3 wil ook graag terug meer op papier krijgen, maar vreest dat dit hen extra zal kosten.

Digistress test om bewuster digitaal te leven
Digistress is vandaag alom tegenwoordig. Het treft niet enkel Belgen die online erg actief zijn maar ook wie weinig digitaal vaardig of online actief is. Om mensen bewuster te maken over de impact die de digitalisering op hun stressgehalte heeft wordt naar aanleiding van E-mailloze Vrijdag de www.digistresstest.be gelanceerd met tal van tips om gezonder met de digitalisering om te gaan.

 

Voor meer informatie over het onderzoek, contacteer:
Ellen Ophalvens
OKRA
0473 54 62 94

Dieter Stynen
Gezinsbond
0478 36 54 73

*Dit blijkt uit de bevraging van 1.655 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX. De maximale foutmarge van het onderzoek is 3,02%

Stefanie Vandervorst

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Mijn Factuur, Mijn Keuze

De digitale vaardigheden zijn niet voor alle burgers gelijk. Om hun administratieve zelfredzaamheid te waarborgen is het belangrijk dat zij vrij kunnen kiezen over de manier waarop ze facturen en andere administratieve documenten ontvangen: op papier, digitaal of een mix van beide. De sensibiliseringscampagne “Mijn factuur, Mijn keuze” waakt over deze vrijheid van keuze van de burger.

Om iedere verwarring te voorkomen en er zeker van te zijn dat de burger wel degelijk heeft ingestemd, vragen we dat de wet voortaan een expliciet akkoord verplicht. Via een eenvoudige “opt-in” kan de burger dan uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te kennen geven hoe hij zijn facturen wil ontvangen. Weg verwarring, weg wrevel. Daar kan toch niemand tegen zijn?